Fotoredigering

Foton tas i många olika sammanhang. När de sedan skall användas i marknadsföringssyfte kan de behövas bearbetas på olika sätt.

Bildbehandling/redigering

För att klara tryckkvalitet kan det ibland innebära att bilder behöver få en bättre skärpa. Detta görs i ett bildbehandlingsprogram där kontraster, brus och ljusstyrkan korrigeras.
Vid behov kan två bilder läggas ihop till en alternativt någon person/sak tas bort från en bild. Ett s.k. fotomontage görs, vilket normalt sett därefter inte är synligt för gemene man. Vid en fotografering är det omöjligt att fota alla tyger eller varianter av möbeln som finns. Då är det bra att byta färg, göra ett bord kortare, ta bort armstöd mm i efterhand.

Friläggning

Framförallt produktbilder mår bäst av att friläggas. Detta möjliggör ett enhetligt intryck vid en sortimentspresentation i folder eller på webben. Även personer eller andra objekt kan friläggas.

Bildbank

Vi har tillgång till en av världens största bildbanker. Behöver du olika motivbilder så kan vi ta fram dem.

Adress

Besöksadress Södra Portgatan 28
Postadress Box 62, 283 21 OSBY

Tel vx 0479-160 71
Direkt Kjell 0479-432 971
Direkt Ida 0479-432 972

Följ oss